(1) Да обединява усилията на обществото свързани с пътната безопасност.
(2) Да изразява становища, прави предложения, разпространява добри практики и експертни мнения свързани с пътната безопасност.
(3) Да съдейства за подобряване на законодателната, административната и обществената рамка за пътна безопасност.
(4) Да защитава интересите на гражданското общество свързани с пътната безопасност.
(5) Да бъде форум за постигане на консенсус по общите интереси за пътна безопасност и иницииране на промени в правната уредба на национално ниво и в рамките на Европейския съюз.
(6) Да сближава хора с различни професии, интереси, възраст и социално положение имащи интерес към пътната безопасност;
(7) Да представлява и защитава общите интереси на своите членовете пред органите на централната и местната власт и управление и пред трети лица